MaRay kolooN hoor ki hoonaa

Kujh pittnaa , willnaa, roonaa
MaRay kolooN hoor ki hoonaa

Dahday day hathh patwaraaN
kujh wass na hathh wich yaraaN
rayh rayh kay aap nouN koohnaa
MaRay kolooN hoor ki hoonaa

Uthhnaa tay shoor machaa kay
jaa dhayhnaa neweeN paa kay
Dukhh jeen day baithh paroonaa
MaRay kolooN hoor ki hoonaa

jadd challniaaN na taddbeeraaN
phair punaniaaN bayh taqqdeeraaN
sabhay jahlnaa sayhnaa dhoonaa
MaRay kolooN hoor ki hoonaa

 

 


Back To Home Page