Tur jaanday nai loki

Tur jaanday nai loki, pichhay
Chhad jaanday nai gallaaN
Chhad jaawan jewaiN moti pichhay
aowndiaN jaowndiaN chhallaaN

SouchaaN ghair layaown souchaaN
KhhojaaN khhojan khhojaaN
Zaat meri wich kinniaN zaataaN
Kis nouN wadaaN nouchaaN

YadaaN aown saharay day wann
YadaaN ee khhich diyaaN khhallaaN
wndiaN jaowndiaN chhallaaN

Din tay waila mithhaya sab da
Keeta khharaa hesaab
Bunn kay sufna ja waR baynday

KhabaaN day wich khaab
Kat jaani roow hass kay jindRee
Dil wich rayhniaaN sallaaN
wndiaN jaowndiaN chhallaaN

 

 


Back To Home Page