……………..Tay Chhadoo Rang BaziaN


GallaaN MithiaN Karoo Tay Nallay TaziaN
Kadoo Dil ChoN KadorataaN Wee SariaaN
Jind Chhoti Jai KeyuN VayraN Ch Gawanday Oo
ParaaN Sotoo Tusi Apsi NaraaziaaN
……………..Tay Chhadoo Rang BaziaN

Rabb Diti Aay Hayati Kissay Kum Layee
TusaaN Rakh Chhadi Roun Layee Tay Ghum Layee
RalMill Kay Jay Wand Loo PasouRiaN
Kee Karnaa Phair Aa Kay Wich QaziaaN
……………..Tay Chhadoo Rang BaziaN

Has Khaydan Ich Kahdi Majbori Aay
Kithou Jaa Kay Aydi Layni Manzouri Aay
Kahnoo SaRday SaRaNday Oo HayatiaN
Karoo Ik Dojay DiaaN DamsaziaaN
……………..Tay Chhadoo Rang BaziaN

Jind TamiaaN Day Wich Jaa Phasayee Jay
AynaaN TamiaaN Day Wich Tay LaRaee Jay
Kathaa Karday Oo Duniya Jahaan NouN
Tuhanoo LabniaaN GazaaN Ch AraaziaaN
……………..Tay Chhadoo Rang BaziaN

 

 


Back To Home Page