KeRay Kum NouN JhagRayaaN Hall KetaKeRay Kum NouN JhagRayaaN Hall Keta
KeRee Gall LaRaiaaN Day Naal Mukki
JaiRay Fayslay JangaaN Day Baad Hoayee
OunaaN NouN Wee Tay Waqt Pertaa SatayaaN

Aayhi Souch Kay Maiz Tay Aaan Baitthou
Roulay WarayaaN Day
TinaaN JangaaN Day Baad
Kissay Hall Day Koul Tay Aayee Eee NaiN

TinaaN JangaaN Jay Hall NaaN Ditta Koee
Ek Hor LaRaee NaiN Dainaa Way Kee
Bus DhuwaaN Tay TooR Eee Udni Aay
Aag Ratt Hi Pee Kay Bujhni Aay

Zara Thanday Demagh Day Naal Souchoo
Tuhaday JhagRay CheRiaN Chunn ChaRay
Dil LokaaN Day VayraaN Day Naal SaRay
AywaiN Khhich Azaab NaiN Ghar WaRay

Kujj Apnay LokaaN Da Maan Karoo
Kujj OunaaN Di Jind Asaan Karoo
Sir Kajjan Day Kujj Samaan Karoo
Kujj Elam Wee OunaaN NouN Daan Karo

Paisaa Jangi Tayaari Tay Lag Da Way
Tidd KadouN Ghareeb Da Kajj Da Way
Loki Labday Peen NouN Saaf Paani
Thhodaa Kam NaiN OunaaN Di Bhuk Laani?

Takoo Duniyaa Chann Tay Jaa Pouhchee
Tusi PhaR Zaamin NouN Baithhay Oo KeyouN
Thhoda Kum Tay Ghar SaNwarnaaN See
Harr Dil Ch Piyar Usaarnaa See

Waykhou Hunn Tay Aqal NouN Hath Maaroo
DoNwaiN Rall Kay Tusi NaaN Ghar SaaRoo
Rall Baithh Kay Mudday Tay Gall Karoo
Roullay Apnay Aap Eee Hall Karoo

 

 


Back To Home Page