Academy of the Punjab in North America

Shahmukhi eBooks

 

 

   
1-Jhatian
Sharif Kunjahi
 
2-Laikhe Joge
Prof. Samiullah Quraishi
 
3-Wahdatul Wajood Te Punjabi Shairi
Ali Abbas Jalal Puri
 
4-Sanjh Surt
Saeed Bhutta
 

 

  >    
5-Aashiq Aakhri Ke Naven?
mushtaq Sufi
 
6-Ajoke Roop
Shahida Dilawar Shah
 
7-Punjabi Da Apna Arooz
Sadiq Taseer
 
8-Roop Rang
Shebaz Malik
 

 

   
9-Punjabi Shaeri Da Sinf Veerva-1
Dr. Asma Qadri
 
10-Des Diyan Varan
Saeed Bhutta
 
11-Sanjh Wichaar Saeed Bhutta
 
12-Symbolism in Punjabi
Naheed Zaman Khan
 

 

     
13-Ghalib Namah
Dr. Manzoor Ejaz

 
14-Jinhan Pachata Sach
Prof. Kishan Singh
 
15-Aashiq : Aakhri Key Naven
Mushtaq Soofi

 
16-Chahch Patar
Fazal Farid Lalika