Academy of the Punjab in North America

Shahmukhi eBooks

 

 

   
17-Apna Mudh Qadeem
Surinder Singh Sunner
 
18-Badi de Jarh
Dr.Diljeet Singh
 
19-Daboo Shahster
Samar Jeet Singh Shammi
 
20-Ratkan De Munh Kale
Santokh Singh Santokh
 

 

     
21-Akhan Lok Sayane, Vol-1
Ehsan Bajwa
 
22-Akhan Lok Sayane, Vol-2
Ehsan Bajwa
 
23-Akhan Lok Sayane, Vol-3
Ehsan Bajwa
 
24-Akhan Lok Sayane, Vol-4
Ehsan Bajwa
 

 

   
25-Akhan Lok Sayane, Vol-5
Ehsan Bajwa
 
26-Sufi Matt
Gurcharan Singh Talwara
 
27-Punjab Diyan Khaidan
Tanvir Bokharii
 
28-Punjabi Qaida Class 6
Punjab Text Book Board, Lahore
 

 

     
29-Punjabi Qaida Class 7
Punjab Text Book Board, Lahore
 
30-Punjabi Qaida Class 8
Punjab Text Book Board, Lahore
 
31-Khushee te Khatoon
Faruq Naeem . Muhammad Irfan . Muhammad Ayub
 
32-Gloriaan
Bukhsh