Talks, Lectures and Interviews about Punjabi Language and Literature

logo Lake

Punjabi Baithak, Gimmi TV UK
Hosted by Shagufta Lodhi

Rupinderpal Singh Dhillon

Prof. Shingara Singh Dhillon

Zonaib Zahid

Bina Jawwad

Fayyaz Baqir

Uxi Mufti

Sukirat Anand

Sarwat Mohiuddin

Gurmeet Kaur

Parveen Malik

Dr. Paramjit Singh Misha

Manzur Ejaz

Tahira Kazmi

Iftikhar Arif

Surjit Patar

Dr. Harshindar Kaur

Dr. Kanwal Khalid

Kulbir Bedarson

Dr. Asma Ibrahim

Dr. Mujahida Butt

Iqbal Qaiser

Anjum Quraishi

Sultana Begum

Shahid Nadeem

Atamjit Singh