Ghoddian

 

( Ghoddi 1 of 10)

Hareya Ni MaayeN

Hareya ni maayeN, hareya ni bhaene,
Hareya te bhaagi bhareya ni haaN.
Jis dehaaRe mera hareya ni jameya,
Soiyo dehaaRa bhaagi bhareya ni haaN.

JamadaRa hareya paT lapeTeya,
KuCHaR deyo ni ena maiyaaN nu haaN.
Nhata te dhota hareya paT lapeTeya,
KuCHaR deyo sagiyaaN bhaena nu haaN.
Ki kuj mileya, daaiyaaN te maiyaaN?
Ki kuj mileya sagiyaaN bhaena nu haaN?
Panj rupaaiye ena daaiyaaN te maaiyaaN,
PaT da tevar sagiyaaN bhaena nu haaN.

DhaaN teri ma bhali ve maharaaj,
Jin tooN betaRa jaaiya ni haaN.
DhaN teri chaachi bhali ve maharaaj,
Jin tera kaaj rachaaaya ni haaN.
DhaN teri bhaen bhali ve maharaaj,
Jin tenu kuCHaR khiDaaya ni haaN.
DhaN teri maami bhali ve maharaaj,
Jin tera mohilaRa gaaaya ni haaN.

PuCHdi puCHaandi maalin gali’ch aayi
Shaadi vaala ghar kehRa ni haaN?
UchaRe tambu sabz kanaataan,
Hast dulhe darvaaza ni haaN.
Aa meri maalin baiTH daleeje,
Kar ni sehre da mul ni haaN.
Ik lakh chamba do lakh marua,
Tre lakh sehre da mul ni haaN.

Le meri maalin baaN ni sehra,
BaaN ni laalji de mathe te haaN.
Hareya ni maayen hareya ni bhene,
Hareya te bhaagi bhareya ni haaN.
Tu le eh sehra mere veere diya baabula,
BaaN tu putar de mathe te haaN.
Tu eh laTka mere veere diye maayeN,
Kar putar da kaaj ni haaN.

BACK
NEXT

Back to Home Page
Page Created By: Sajid Chaudhry