Kalam Baba Farid
(Transliterations By Suman Kashyap)

 

Jitt dihaadde dhan vari, saahe laye likhaai,
Malku ji kanni suneeda, muhu dikhaale aayi.
Jindu nimaani kaddiye, hadda ku khaddakaayi,
Saahe likhe na chalni, jindu ku samajhai.
Jindu vahuti marnu var, le jaasi parnaai,
Aapan hatthi jouli kae, kae gali laggae dhai.
Vaalhu niki puraslaat, kani na suniaai,
Farida kiddi pavandiyi, khadda na aapu muhaai. 1.

Farida, dar darvesi gaakhaddi chalaan duniya bhati,
Bannih uthaayi potali, kithae vanya ghati. 2.

Kijju na bujhae, kijju na sujhae, duniya gujhi bhaai.
Saaen merae changa keeta, naahi ta hambhi dajhaan aahi. 3.

Farida, je jaana til thoddaiy, samali buku bhari.
Je jaana sahu nanddhadda, taan thoda maan kari. 4.

Je jaana laddu chhijna, peeddi paayin ganddhi.
Tae jevaddu mae naahi ko sabhu jagu dittha handdhi. 5

Farida, je tu akali lateefu, kaale likhu na lekhu.
Aapanadde giruvaan mahi, sir nivaan kari dekhu. 6

Farida, je tae maarani mukkiyaan, tinhaan na maare ghummi. 7.
Aapanadde ghar jaiyae, paer tinhaan de chummi.

Farida, ja tau khattan vel taan, tu rata duni siyu
Marag savaai neehi jaan, bhariya taan ladiya. 8

Dekhu Farida jiu theeya, daaddi hoi bhoor.
Agahu nedda aaiya, pichha raheya duur. 9

Dekh Farida jiu theeya, sakar hoi visu.
Saaeen baajhhu aapane, vedan kahiye kissu. 10

Farida, akhi dekhi pateeniyaan, suni suni reeney kann.
Saakh pakandi aaiya, hor karandi van. 11

Farida, kaali jinheen na raaviya, dhauli raavae koi.
Kari saaeen siu peerhaddi, rangu navela hoi. 12

Farida, dhaauli saahibu sada hae, je ko chiti kare
Aapna laiya piramu na lagai , je loche sabhu koi
Eho piramu piyaala khasam ka, jae bhaavae tae dayi. 13

Farida, jinh loyin jagu mohiya, sae loyin men ddithoo,
Kajal rekh na sehdiya, se pankhi sui bahithu. 14

Farida, kuukediyaan, chaangediyaan, mati dediya nit.
Jo saitaani vanjhaaiya, se kit pheraiyi chit. 15

Farida, theeyu pavaahi dabhu. Je saaeen lodahi sabhu.
Ikuuu chijahi biya litaaddi ahi.
Taan saaeen dae dari vaaddi ahi. 16

Farida, khaaku na nindiye, khaaku jeddu na koi.
Jivadiyaan paeraan taley, moyaan upari hoi. 17

Farida, ja labu taa nehu kiya, labu taa koodda nehu.
Kichru jhati lavaaiye, chapari tutae mehu. 18

Farida, janglu janglu kiya bhavahi vani kanddha modehi,
Vasi rabbu hiaaliye, janglu kiya ddhooddehi. 19

Farida, ini niki janghiye, thal doongar bhavi omi.
Aju Faridae koojadda, sae kohaan thee omi. 20

Farida, raati vaddiyaan, dukhi dukhi utthani paas.
Dhiggu tinha da jeeveya jinha viddaani aas. 21

Farida, je men houda vaareya mita aiddiyaan.
Haedda jalae majeeth jiyu upari angaara. 22

Farida, loddae daakh bijooriyaan, kikari beeje jatt.
Handdae unn kataaida, paidha loddae patt. 23

Farida galiye chikaddu duur gharu, naali piyaare nehu,
Challaan te bhijjae kambali, rahaan te tuttae nehu. 24

Bhijju sijju kambali allah varasyu mehu
Jaayi mila tinhaan sajana tutayu naahi nehu. 25

Farida, men bhelaava pag da, matu maili hoi jaai.
Gahila roohu na jaani, siru bhi mitti khaai. 26

Farida, sakar, khanddu, nivaat, gudd, maakhyu, maanjha, dudh.
Sabhe vastu mitthiyaan, rabb na pujni tudh. 27

Farida, roti meri kaath ki, laavan meri bhukh.
Jinhaan khaadi choupaddi, ghaney sahenge dukh. 28

Rukhi sukhi khaayi ke, thanda paaani piyu.
Farida, dekhi paraayi choupaddi, na tarsaaye jiyu. 29

Ajj na suti kant siyu, angu muddey muddi jaayi.
Jaai puchhu dohaagani, tum kyu raen vihayi. 30


Back to Home Page
Page Created By: Sajid Chaudhry