Pechhay muR kay waikhoo na Jee
Pathhar day ho jaao gay
Aaj da wayla bhul kay sajnoo
Maazi wich kho jaao gay


Cheet Wasaakh BhoowaiN
JaiTh HaaR SoowaiN
Sawaan BhadrooN NahawaiN
Assoo KateeN ThoRa KhawaiN
Maghar Pooh RooN HandawaiN
Maagh Phaagan Tail MalaawaiN
Tay Vaid Hakim Day Kadi Na JaawaiN


JadouN Leer Dupataa Hoya Jay
Koe CheekaaN Mar Kay Roya Jay
MaiN Tay Baywas MuNh Chuk Vayna WaaN
MaithouN Kujh We Tay NaiN Hoya Jay

 

 


Back To Home Page