BalaaN Da Geet
Tarmeem Tay Azafay Day Naal

AllaR BallaR Baway Da
Bawa Kanak Layawee Da
MaaN Bayh Kay Chhattay Gee
Dou Rupayyay Wattay Gee
Ek Rupayya Khotta
Ohda Layanda Lotta
Lotta Wich Pani
MaaN Teree Rani
Peeyu Tera Raja
Unnay Wajaya Waja
Wajay DiyaN ChekaaN
BhuliaaN TareekaaN
Aaj KeRa Din Way
RotiaN Na Gin Way
Kheer Wee Sawaadi
Rajj Rajj Khaadi
NeendraaN NouN ChaR Lay
AnkiaN Chh WaR Lay
Sufnay Chh PariaaN
WakheeN KidaaN KhaRiaN
DaiNdiaN Hularay
Aayee Chunn Taray
SouN Ja Meray Piyaray
SouN Ja Raaj Dularay

 

 


Back To Home Page