Aae Aay Basant

JindRee day roulay
DoraaN bann kay udae ja
Aae aay basant
Gudi pyar di chaRhai ja

Jind wich rowna lamma
HasayaaN di TthoR aay
GudiaaN da paycha sahday
GhussayaaN da ToR aay

Haar Jit sayhn diyaaN
QuwataaN wadahe ja
JindRee day roulay
DoraaN bann kay udae ja

SarsooN day saag utay
makhhna da payRa aay
Mang-da makae roti
khhaown wala jehRa aay

Rall mill bayhn diyaaN
souchaaN dil lae ja
JindRee day roulay
DoraaN bann kay udae ja

KankaaN day waadi
Rajj phhaR day baTairay we
Chaskay basant rutt
Rajj rajj chheRay we

Udd gayaa paala
naweeN rutt nouN bulae ja
JindRee day roulay
DoraaN bann kay udae ja

 

 


Back To Home Page