DhagayaaN day payraaN wich

DhagayaaN day payraaN wich
Bunn ghhungaroo
galayaaN ch paa day talliaaN

Aown teray naal
kinni wajaaN kinnay gaown
teray aown diyaaN khushiaaN
Na rayhn kalliaaN
DhagayaaN day payraaN wich
Bunn ghhungaroo
galayaaN ch paa day talliaaN

Beejee si makae
Gal dil di na kaae
Tak khhiR gae aaN
FaslaaN day wich chhalliaaN
DhagayaaN day payraaN wich
Bunn ghhungaroo
galayaaN ch paa day talliaaN

 

 


Back To Home Page