OhnouN dil waali gal naaN sunaae

OhnouN dil waali gal naaN sunaae
AiNwaiN souchaaN wich jindRe rulaae
Tay lay gae khhayRay doli chak kay

akhhaaN dussayaa see gal koe zaroor aay
baaqi houslay di kaami da qasoor aay
gal tuR di naaN buthhayAaN nouN tak tak kay
Tay lay gae khhayRay doli chak kay

chaloo mann layaa likhhayaa see aayho taqdiraaN
honaa aayho see naaN chalniaaN sann tadbiraaN
rabb ditta we tay houslaa see dak dak kay
Tay lay gae khhayRay doli chak kay

 

 


Back To Home Page