bhaNwaiN ilm se pyar day chhal da


bhaNwaiN ilm se pyar day chhal da
bhaNwaiN pataa we se her gal da
parr kee kareeay oos pal da
jadouN dil aakhhiaaN nal ral da
lagiaN agay zor naaN chal da
sub bhul da paRhyaa kal da
phair ishq da bhaNbaR bal da
Aur mass haddaaN da ghal da
Dil saR da seenaa jal da
Tay jaouNda chain azzal da
Hunn baitth ki akhhiaN mal da
Ki faida aay ais gal da

 

 


Back To Home Page