Taraya Ooo Taraya

Piyar Da Chubara AssaaN JeRa Wee Usaraya
OnouN TaqdiraN Di Hanaree NaiN UjaRaya
Dus KayRa Jitiya NasibaN KolooN Piyaraya
Taraya Ooo Taraya , Taraya Ooo Taraya

Tak Tak TainuN Loki Kadday Hesaab Way
Dukh TaklifaN Da Oo Labday Jawab Way
LoRday NaiN KaduN Muke Jind Da Azab Way
Dus Way HesabaN Taray KinayaN NouN Maraya
Taraya Ooo Taraya , Taraya Ooo Taraya

Ghar Baitthay Loki Teray GharaN NouN Pay Ginn Day
Chalna WaiN Chal JehRee Chal NouN Pay Minn Day
PeeraN Tay FakiraN Di DuwawaN Wee Pay Kihn Day
Dus ChalaN TayriaN NaiN Kee Kee Chun ChaRaya
Taraya Ooo Taraya , Taraya Ooo Taraya

Jhuth Sach JinaN Teray NawaiN Laya Jug NaiN
Os Da Tay Chukday Paye Faida Aithay Thug NaiN
Sachay Nalay Janu Loki Honday Ee Alug NaiN
Lab Lab Dil OunaN LokaN NouN Aay Haraya
Taraya Ooo Taraya , Taraya Ooo Taraya

 

 


Back To Home Page