CyclaaN day pyyaaN wich.....


CyclaaN day pyyaaN wich dabiaN phhassaa kay
Gahr kolooN lungda aay padlaaN ghumaa kay
Baree wichouN jadouN onuN takaaN sharmaa kay
Tak da wee hass da wee maahi mairay dil da

KeywaiN maiN sunawaaN mainu baar keyuN nai mil da
Kadi kadi aa kay roRay mar da way bayree nouN
Digday naiN bayr kosay maaN pai hanairee nouN
Buhay wichouN takaaN jadouN ohdi maiN dalayree nouN

Tak da wee hass da wee maahi mairay dil da
KeywaiN maiN sunawaaN mainu baar keyuN nai mil da
Holi holi aa kay mairay dil wich bayhnda aay
MairayaaN khiyalaaN wich her walay rayhnda aay

MuNhoN kujh bolda nai naaN kujh kayhnda aay
Tak da wee hass da wee maahi mairay dil da
KeywaiN maiN sunawaaN mainu baar keyuN nai mil da
Dil nouN maiN apnay tay roz samjhani aaN

KolooN galaaN laa kay ayhda hosla wadani aaN
Samnay jai aay phair baRa ghabraani aaN
Tak da wee hass da wee maahi mairay dil da
KeywaiN maiN sunawaaN mainu baar keyuN nai mil da

 

 


Back To Home Page