Sassi rayt thhalaaN wich saR gayee
(Bali Ji: it is dedicated to you.............. )


Sassi rayt thhalaaN wich saR gayee
Heer siayalaaN hathouN mar gayee
Wich chanaaN day dubb gayee Sohni
SehbaaN annakh di sooli chaR gayee

YaaN tou onhaaN wagouN jee lay
YaaN sir sutt kay zahr touN pee lay
YaaN phair uTth kay datt jaa kuRiay
Sir chuk jind marzee nall jee lay

 

 


Back To Home Page