LaRday NaiN Mulk Tay QoumaaN


LaRday NaiN Mulk Tay QoumaaN
JinaaN Ess Layee RakhiaaN FoujaaN
Maskeen Kisay Kee LaRna
JinouN BaiThiaN PhhaR Kay SouchaaN

Aay JindRee Aay Din Chaar
Thuk Ghusaa Chhad Takrar

Takk Kinnay Sajan Piyaray
Jind Maout Day Agay Harray
NaeeN Sadaa Kesay NaiN Rahna
Befaiz NaiN Cheekh ChahRay

NaaN Hoo NaaN Kar Bayzar
Thuk Ghusaa Chhad Takrar

Tak Duniyaa Day Wich Loki
Jind LaR LaR Karday Phokki
Fair Chhad Jaanday Sab Aithay
Kee Manjhi PeRee Chaowki

Ralmil Kay Waqat Guzar
Thuk Ghusaa Chhad Takrar

NaaN Waqt Kissay Partounaa
NaaN MuR Wailay NaiN Aownaa
Aay Rabb Teree Wass Keetaa
TouN KeewaiN Dung Tapawnaa

Naa Wailay NouN Dhadhkar
Thuk Ghusaa Chhad Takrar

 

 


Back To Home Page