Nikka Saada ChoR Ho GayaNikka Saada ChoR Ho Gaya
MaaN DaiyaaN LadaaN Naal
Matt Wali Gal NaaN Sunnay
UtouN Puthhay Siday Kar Da Swaal

Nikka Saada ChoR Ho Gaya

Aapay Suss Manjhay BaiThhdi
SannuN Mar Di Chaki Wal SaintaaN
Nikkay Day UlamaiN Sunn Sunn
Kan Puk Gay Tay Ud GayaaN RahamtaaN
Peeraa Way ChaRhawaaN Bakray
Jay Badlay Nikkay Di Chaal

Nikka Saada ChoR Ho Gaya

Jithay Meree Suss Warrtay
Uthhay MaiN WarrtouN NaiN Pani
Wakhi WichouN Gal Kar Di
Meray Nikkay Di Oo Punn Di Jawani
NunndaaN Sardari Ghar Di
Jeena Mera Hoya Dahda Aay Mohal

Nikka Saada ChoR Ho Gaya

Nimm Da GaRaa Way GhotnaaN
Suss Kutni SandoukaaN Oolay
MerayaN PichhlayaaN NouN
Jadd Bolay Oo Manda Ee Bolay
KewaiN SumjhawaaN Uss NouN
Gal Gal Tay Oo Putdi Waal

Nikka Saada ChoR Ho Gaya 

 


Back To Home Page