Chhuti Laykay Aajaa Ghaar


Chhuti Laykay Aajaa Ghaar

Phhul PatiaN WichhawaaN
RahwaaN Rastay SajawaaN
Devay Baal Baal RakhhaaN
Waikhan TarsyaaN AkhaaN
Jhaalli Keeta Tayray Piyaar
Chhuti Laykay Aajaa Ghaar

Tayray BahjooN Kalli Kalli
Jind HijraaN NaiN Walli
KewaiN Dukh Aanday DakaaN
Waikhan TarsyaaN AkhaaN
Jhaalli Keeta Tayray Piyaar
Chhuti Laykay Aajaa Ghaar

Mainay Marday NaiN Lokki
Sazaa Katlaiyee MaiN Chokhi
TainuN KasmaaN NaiN LakhaaN
Waikhan TarsyaaN AkhaaN
Jhaalli Keeta Tayray Piyaar
Chhuti Laykay Aajaa Ghaar

Mukkay Dil Dee Udeek
Dus Aown Dee Tareekh
Paa Gidda MaiNwee NachaaN
Waikhan TarsyaaN AkhaaN
Jhaalli Keeta Tayray Piyaar
Chhuti Laykay Aajaa Ghaar


 

 


Back To Home Page