BaayeN Kahnday NaiN Zanani NouN

BaayeN Kahnday NaiN Zanani NouN
ShahraaN wich OrtaaN NouN Haqq Nai Pay Lubda
Jalsay JalusaaN Utay Zorr Athay Sabb Da
Aay Tay Gall Pakki Haqq Marr Day Sianay Nai
Pardhy Likhay LokaaN Kol Khachchary Bahanay Nai
Jithay Honday Kathth Uthay Honn TareeraN Wee
BudhiaaN Di Jeeb Bhann Devay ShamshiraaN Wee
Paindaa JaddouN Roula Kitay Hounda Koi Fatour Aay
Sumjh Nai Aoundi Parr Gall Koi Zarroor Aay
ShehraaN Nay Bannayaa Jutti Pairan Di Namni NouN
Pind Wich Baayen Saray Kahnday NaiN Zanani NouN

 

 

 


Back To Home Page