Academy of the Punjab in North America

Urdu eBooks

 

 

   
1-Khushal Kahn Khattak Ke Afkar
Urdu Translation by: Faragh Bukhari and Raza Hamdani
  2-Multan ki Sufiana Shaeri
Syed Sibatain Ghailani
  3-Kabir Bani
Sardar Jafari
  4-Shrah e Ghalib
Molvi Syed Ali Haidar
 

 

     
5-Buga Mal Bishnu
Dr. Mian Zafar Maqbool
  6-Bang-e-Dohaul
Imam Deen Gujrati
  7- Baba Fareed : Intakhab-e-Kalam
Dr. Shahid Haq
  8-Kulliat-e-Iqbal
Allma Iqbal